loading

Jognyilatkozat

 

 

Jelen Weboldalrendszert a Capitalcar Kft továbbiakban a Társaság) üzemelteti. A Társaság székhelye: 2370Dabas, Vásártér 1. A Weboldalrendszeren keresztül folytatott tevékenységekkel kapcsolatosan a Társaság Adatkezelő jogkört tölt be. Adatvédelmi Nyilvántartási szám: NAIH-74415/2014

 

A jelen Weboldalrendszer használatával Ön elfogadja a Jognyilatkozat feltételeit, függetlenül attól, hogy regisztrál-e a Társaságunknál bármely formában.  Ha ezen feltételeket nem fogadja el, ne használja a Weboldalrendszert.

A Társaság az általa üzemeltetett Weboldalrendszeren pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

 

A Weboldalrendszer oldalain található információk a lehető legátfogóbb és legtényszerűbb módon kerültek feltüntetésre.

 

A Weboldalrendszer oldalain található némely hivatkozások (linkek) harmadik, független weboldal tulajdonosok által készített oldalakra mutathatnak. A Társaság kijelenti, hogy amikor a linket létrehozták, az említett független oldalak nem tartalmaztak semmilyen jogsértő anyagot. Az ilyen a Társaságtólfüggetlen oldalakon található adatok az oldalak tulajdonosainak kizárólagos felelősségi körébe tartoznak. Ezen oldalakat aTársaságnem ellenőrzi, és nincsen befolyása ill. felelőssége ezen független oldalak tartalma tekintetében, ezért kizár minden felelősséget az olyan változásokért és módosításokért az említett oldalakon történtek a link elhelyezését követően és a linnkeket az ügyfelek érdekében bocsátja rendelkezésre.

 

 

1, Szellemi alkotáshoz fűződő jogok

 

A Weboldalrendszer oldalain található minden anyag aTársaságszellemi tulajdonát képezi. Az anyagok az anyag online megtekintéséhez szükséges mértéken túl nem másolhatóak és nem reprodukálhatóak. Ön azonban személyes használat céljából az Oldal teljes oldalait kinyomtathatja viszont papírra a következő feltételekkel:

 

Weboldalrendszer oldalain található dokumentumokat, illetve kapcsolódó grafikákat nem módosíthatják;

Weboldalrendszer oldalain található grafikákat nem használhatják a kapcsolódó szövegtől elválasztva, és

az Társaság szerzői jogi és védjegyadatai, valamint más tájékoztatásai minden példányon megjelennek.

 

Az előzőek általános jellegétől függetlenül aTársaságidőnként háttérképek, képernyővédők és egyéb alkalmazások letöltését teheti lehetővé az Oldalról. Jelen feltételek az ilyen letöltésekre is vonatkoznak.

 

Weboldalrendszer oldalairólszármazó részletek bármilyen célú használata, amely eltér a jelen feltételekben foglaltaktól, tilos. Az oldalon található anyagokat az előállítás minden fázisában alaposan ellenőriztük és teszteltük. Ettől függetlenül a Társaság azt ajánlja, hogy használat előtt végezzen az anyagokon vírusellenőrzést.

 

 

2, Hivatkozások Weboldalrendszer oldalain Oldalra

 

Ha olyan linkeket kíván készíteni, amelyek a Weboldalrendszer oldalaira mutatnak, akkor ezen linkeknek az Hajovilag.hu kezdőlapjárakell mutatnia.

 

 

3, Hozzáférés biztosítása

 

ATársaságbár igyekszik biztosítani, hogy a Weboldalrendszer a nap 24 órájában elérhető legyen, de nem vállal felelősséget azért, ha a Weboldalrendszer bármikor, bármennyi ideig mégis elérhetetlenné válna.

 

A Weboldalrendszer oldalaihoz való hozzáférés felfüggeszthető értesítés nélkül, rendszerhiba, karbantartás vagy javítás miatt, illetve aTársaságellenőrzési körén kívül eső okokból.

 

 

4, Látogatói adatok és magatartás

 

A Társaság az Adatvédelem menüpont alatt olvasható adatvédelmi szabályainak hatálya alá tartozó, személyes adatok kivételével az Ön által a Weboldalrendszerre küldött vagy ott közzétett, belinkelt minden anyag nem bizalmas adatnak minősül, azok tulajdonjogáról a felhasználó lemond.

 

ATársaságotsemmiféle kötelezettség nem terheli ezen anyagokkal kapcsolatban. A Társaság, és az általa kijelöltek ezen anyagokat és információkat, képeket, hangokat, szöveget és az ott megjelent egyéb dolgokat bármilyen célra szabadon másolhatják, tehetik közzé, terjeszthetik, feltehetik és egyéb módon használhatják.

 

Tilos a Weboldalrendszer oldalain közzétenni, belinkelni, ill. a Weboldalrendszer oldalaira küldeni, illetve a Weboldalrendszer oldalairól fogadni a következő anyagokat:

 

(1) fenyegető, becsmérlő, obszcén, illetlen, elégedetlenséget szító, sértő, pornográf, visszaélést megvalósító, faji gyűlölet keltésére alkalmas, diszkriminatív, botránykeltő, lázító hatású, blaszfém, titoktartási kötelezettséget áthágó, adatok védelmét sértő, illetve kellemetlenség vagy rossz érzés felkeltésére alkalmas anyagok; illetve

(2) olyan anyagok, amelyre vonatkozóan Ön nem rendelkezik minden szükséges engedéllyel, illetve jóváhagyással; illetve

(3) olyan anyagok, amelyek büntetőjogot sértő magatartást valósítanak meg vagy erre bujtogatnak, amelyekkel kapcsolatban polgárjogi felelősség állapítható meg, illetve amelyek más módon jogsértők vagy a világ bármelyik országában bármely harmadik fél jogát sértik; illetve

(d) technikailag ártalmas anyagok (beleértve ebbe többek között, de nem kizárólag: számítógépvírusok, logikai csapdák, trójai lovak, férgek, ártalmas komponensek, hibás adatok, illetve más, károkozásra alkalmas szoftver vagy adat).

 

Tilos az oldallal kapcsolatos minden nemű visszaélés (beleértve ebbe, korlátozás nélkül, a feltörést).

 

ATársaságteljes mértékben együttműködik a rendvédelmi hatóságokkal, illetve aTársaságtólaz ezen 4-es pontot megszegő anyagot közzétevő (belinkelő) felhasználó azonosságának vagy tartózkodási helyének megállapítását kérő bíróságokkal.

 

 

5, Az adatok pontossága

 

A website-on található információk aTársaságügyfeleit szolgálják. ATársaságminden szükséges erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a honlapon található adatok pontosak és naprakészek legyenek. A Weboldalrendszer oldalain található kijelentésekre építeni nem szabad, az oldalon található anyagokat az itt rögzített formájukban nyújtjuk, mindenféle feltétel, garancia és egyéb kitétel nélkül. Ennek megfelelően a Társaság a Weboldalrendszer szolgáltatása kapcsán a jogszabályok által megengedett lehető legnagyobb mértékben kizár mindenféle vállalást, garanciát, bármiféle kitételt és feltételt (beleértve ebbe többek között, de nem kizárólag, a jogszabályon alapuló feltételeket is), amelyek a szabályzat jelen kitételének alkalmazása nélkül vonatkoznának a Weboldalrendszerre.

 

 

6, Felelősség

 

ATársaságés tisztségviselői, igazgatói, alkalmazottai, illetve megbízottai mindenfajta felelősséget kizárnak minden típusú és mértékű olyan kárral vagy káreseménnyel kapcsolatban, amely Önt vagy bármely harmadik felet éri, (beleértve ebbe többek között, de nem kizárólag, minden közvetlen, közvetett, büntető vagy ahhoz kapcsolódó veszteséget és kárt, vagy elmaradt bevételeket, nyereséget, ill. a goodwillt, adatokat, szerződéseket, pénzfelhasználást érintő veszteségeketet, elmaradt hasznokat, valamint az üzletmenet megszakadásából eredő vagy bármely módon azzal kapcsolatos veszteségeket és károkat, felróhatóságtól függetlenül (korlátozás nélkül értve) a gondatlanságból eredő, szerződésen alapuló és másféle eredetű károkozás is) bármilyen módon a Weboldalrendszerrel kapcsolatban, ill. a Weboldalrendszer használatával kapcsolatban, a Weboldalrendszer használhatatlanságával kapcsolatban, vagy a Weboldalrendszer használatának eredményéhez köthetően, aWeboldalrendszerhez kapcsolódó (linkelt) weboldalakból vagy a rajtuk található anyagokból eredően, beleértve a fentiekbe a teljesség igénye nélkül az egyéb olyan károkat is, amelyek a Weboldalrendszer oldalaihoz való hozzáférés, a Weboldalrendszer, az azon való böngészés, anyagoknak a Weboldalrendszer oldalairól vagy azokhoz linkelt bármely egyéb weboldalról való letöltése során fellépő vírusok idéznek elő, amelyek a számítógépét, szoftvereit, az adatokat vagy más tulajdonokat megfertőznek.

 

A jelen oldallal kapcsolatban felmerülő jogviták rendezésére a magyar bíróságok illetékesek, ill. a magyar jog irányadó.

 

 

Budapest, 2018. 01. 01.

 

 

 

 

Ugrás az oldal tetejére